Vår dagliga verksamhet

Holmsgårdens Omsorg AB startade under 2017 upp Åbygårdens dagliga verksamhet. Detta som en förlängning av vår korttidstillsyn då konceptet djur och natur är något som vi sett fungerar för våra ungdomar och därför även vill kunna erbjuda som sysselsättning i form av daglig verksamhet. Vi har 15 platser och riktar oss till vuxna som tillhör personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS.

 

Vi erbjuder sysselsättning i form av:

 

  • Trädgård, odling och snickeri, utgår från Åbygården men även utflyttad verksamhet till Holmsgården som sköter om trädgård, grönytor, odling och vaktmästaruppgifter.

 

  • Djur, utflyttad verksamhet till Holmsgården som sköter om våra djur i form av utfodring, ryktning, stallskötsel osv.

 

  • Mat och bak utgår från Åbygården där man har tillgång till kök samt aktivitetsrum. Enklare matlagning samt bak där vi fokuserar på husmanskost samt att ta tillvara på säsongens växtligheter och följer maten från jord till bord.
20180709_130510
Vår etiska och sociala utgångspunkt

Vi har åtagit oss att respektera vissa sociala och etiska villkor i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda tjänster under förhållanden som är förenliga med följande, grundläggande villkor:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
  • FN:s konvention mot korruption.
  • FN:s barnkonvention, artikel 32.
  • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).
  • Gällande arbetarskydd och arbetsmiljölagstiftning.
  • Gällande arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor och socialförsäkringsskydd.
  • Gällande miljöskyddslagstiftning.

Kontakta oss för mer info!