Korttidsvistelse

På Holmsgården erbjuder vi korttidsvistelse på helger och i samband med skollov.

Åldersspann 7-21 år

Vi erbjuder ett korttidsvistelse med många aktiviteter, vi delar upp våra ungdomar i olika grupper efter ålder, behov och intressen. Vår verksamhet bygger på gemenskap i positiv anda och en fantastisk miljö. Stora ytor både inne och ute. Vi lever i hemliknande miljö med djur och härlig natur omkring oss.

Dans och musik är en självklarhet, vi åker iväg på dans och disco, ordnar karaokekvällar och bowlar.

Alla aktiviteter gör vi i samråd med ungdomarna.
Målet är att ha en vistelse där varje individs behov ska tillgodoses, både gällande aktiviteter och lärande för livet.

Korttidsboende under vardagar med boendeträning

Vi förbereder de lite äldre ungdomarna på att en dag flytta hemifrån, ungdomarna får träna:

– Matlagning,
– Hygien
– Klädvård
– Städa
– Tvätta
– Vardagsekonomi
– Fritidsaktiviteter
– Social gemenskap
– Kommunikation

Vi jobbar efter TEACCH för att skapa tydlighet och förutsägbarhet, vi utgår från en lågaffektivt bemötande.

Bilder på vårt boende