Korttidsvistelse

På Holmsgården erbjuder vi korttidsvistelse både i veckorna, på helger och under loven eller när behov finns. Vi anordnar även lägerveckor, samt korttidsvistelse efter skolan då ungdomarna kan komma och få läxhjälp och behovsanpassade aktiviteter.

Åldersspann 7-21 år

Vi erbjuder ett korttidsvistelse med många aktiviteter, vi delar upp våra ungdomar i olika grupper efter ålder, behov och intressen. Vår verksamhet bygger på gemenskap i positiv anda och en fantastisk miljö. Stora ytor både inne och ute. Vi lever i hemliknande miljö med djur och härlig natur omkring oss.

Dans och musik är en självklarhet, vi åker iväg på dans och disco, ordnar karaokekvällar och bowlar.

Alla aktiviteter gör vi i samråd med ungdomarna.
Målet är att ha en vistelse där varje individs behov ska tillgodoses, både gällande aktiviteter och lärande för livet.

Korttidsboende under vardagar med boendeträning

Vi förbereder de lite äldre ungdomarna på att en dag flytta hemifrån, detta gör vi i små enskilda grupper där ungdomarna får träna:

– Matlagning, vi gör hemlagat med bra råvaror och försöker bevara och föra vidare
enkel husmanskost.
– Hygien
– Klädvård
– Städa
– Tvätta
– Vardagsekonomi
– Fritidsaktiviteter
– Social gemenskap
– Kommunikation
– Åka kommunalt
Korttidsvistelsen kan kombineras, t ex några dagar i veckan med helg fredag-söndag.

Vi jobbar efter TEACCH- modellen och Teckenkommunikation.

Bilder på vårt boende