För många av våra ungdomar är det är djuren och den underbara naturen det som är det viktigaste med Holmsgården, vi jobbar för en aktiv vistelse i utemiljö och många utav våra aktiviteter involverar våra djur. Vi har katter som bor på gården samt en mängd olika hundar i alla möjliga former och storlekar som personalen har med sig under sina arbetspass.