På Holmsgården kan man vistas dygn både under helger men även under läger i samband med skollov. Under vistelsen så tränar vi både ADL, socialt samspel samt hittar på olika aktiviteter som ungdomarna själva är med och önskar. Alla aktiviteter planeras utifrån varje individs behov och förutsättningar.