Mål och inriktning

Verksamhetsidé – Djur och natur

Holmsgården ska verka för att tillgodose varje individs behov så att de ska få kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde, att ha en verksamhet som utvecklas kontinuerligt och att djuren ska vara ett naturligt inslag i korttidsvistelsen.
Personalen ska vara insatta och känna för verksamheten på ett positivt sätt, kunna samarbeta, känna lojalitet, och ha viljan att utvecklas.

 

Matpolicy

Ju mer konstgjord maten är med kemiska tillsatser desto mer påverkar den oss. De senaste åren har mer forskning klargjort att i synnerhet personer med diagnoser som ADHD och autism påverkas negativt av alla dessa tillsatser. På Holmsgården har vi därför beslutat oss för att så långt möjligt inte använda halvfabrikat utan göra maten från grunden, med bra och färska råvaror. Det är viktigt med kunskap så man kan göra ett aktivt val, den som vill kan gå in på länken som följer och se hur olika tillsatser påverkar oss: http://www.aktavara.org

Policy

Bra bemötande till alla, trygghet, gemenskap, öppen kommunikation, individanpassat efter behov och ett bra samarbete med närstående. Vi ser möjligheter och inte svårigheter.

 

Vision – Individanpassad utveckling och aktivitet

Holmsgården, en modell för framtiden, där brukaren ska känna en hemlik miljö och ha utrymme att lära sig de vardagliga sysslorna och utvecklas på alla fronter för att i framtiden klara ett eget boende utifrån sina egna förutsättningar. Aktiviteter utförs med stöd och uppmuntran av personal.

 

Holmsgårdens policy, verksamhet och vision

Vision och verksamhetsidé avspeglar vad Holmsgården vill uppnå och eftersträva.

20141006_151514 (Custom)