Information om personuppgiftsbehandling till kunder

 

Holmsgårdens Omsorg AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Holmsgården är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Holmsgården genom att kontakta oss på www.holmsgarden.se Tjänsterna i Holmsgården är frivilliga och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Holmsgården behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara kund.

Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med tjänsten är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av tjänsten och för att Holmsgården har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta kundadministrationen, skicka ut kundnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Holmsgården ska kunna säkerställa kundernas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Holmsgårdens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Holmsgården samarbetar med för nödvändig behandling för Holmsgårdens räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

 

 

Lagringstiden

Holmsgården behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Senast ett år efter uppsägning av tjänstens upphörande raderas dina personuppgifter. Holmsgården kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till Holmsgården. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

I och med att du mottagit detta meddelande, godkänner du att vår uppdaterade GDPR information har nått fram till dig.