Måltider

(gällande korttidsvistelse)
Frukost: 15:-
Middag: 45:-
Kvällsmat: 45:-
Per dag: 105:- (inkl mellanmål)
Mellanmål för barn/ungdomar över 12 år vid korttidsvistelse är 20: – (skoldagar)

Fritidsaktiviteter

Kostnader för entré, mat, bensinkostnader osv. står brukaren för själv.
Vid korttidsvistelser
För varje aktivitet utanför Holmsgården kan en deltagaravgift tas ut, för t.ex. entré och kringkostnader.

Läger/längre resor

Till varje läger eller flerdagarsresa ska en ansökan lämnas till LSS-handläggaren. Handläggaren gör en bedömning i varje enskilt fall. Vid läger betalar brukaren själv egenavgiften. Vid en till flerdagarsresa betalar brukaren själv kostnaden för mat, resor och aktiviteter.