Kvalitetssäkring

Holmsgården jobbar efter ett ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Detta är ett verktyg för att utveckla och säkra samtliga krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra insatsen genom regelbunden dokumentation som baserar sig på bakgrundsfaktorer och måluppfyllelse.
Personalen har regelbundna kvalitetsträffar.

Det övergripande målet är största möjliga inflytande, god omvårdnad och behandling med respekt för varje individs integritet .

Vår eftersträvan är att få varje brukare att bli engagerad i någon form av vettig sysselsättning.

Viktiga grundstenar är

-TRYGGHET
-SOCIAL KOMPETENS
-INFLYTANDE och
-FAMILJEKONTAKT,
där närstående kan hälsa på som ett naturligt inslag.
Naturligtvis innehar vi tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva verksamhet enligt LSS.

 

Holmsgårdens policy:  Medbestämmande, Kontinuitet, Trygghet.