Verksamhetsplanen

Holmsgården skall vara och upplevas som det mest långsiktiga, stabila och högkvalitativa alternativet för kunder, presumtiva kunder och personal inom vårt verksamhetsområde, genom att:

• tjänsterna anpassas efter brukarnas och familjens behov av avlastning och inflytande.

• personer som nyttjar holmsgårdens tjänster skall ges möjlighet att bli självständiga och klara sig så bra som möjligt på egen hand genom en högkvalitativ verksamhet på individnivå som bl.a. grundar sig på tydliggörande pedagogik samt modern forskning och utveckling inom autismområdet.

• personalen ges goda möjligheter att utvecklas kompetensmässigt och personligt i yrkesrollen som pedagogiska assistenter för personer med funktionsnedsättning inom autismspektrat. Så att vi på kort och lång sikt ökar familjens och brukarnas livskvalitet.

•  samhällets omsorgskostnader för personer som nyttjar bolagets tjänster bringas ner sett över personens livscykel.